Logo Deutsches Museum Nordschleswig
DK

Velkommen til

Deutsches Museum

Nordschleswig

Oplev den spændende historie i den tysk-danske grænseregion og det tyske mindretals historie, identitet og kultur i Danmark.


Her - i vores helt nye udstilling - fortæller vi på moderne vis om det tyske mindretal og vi inviterer dig også til at reflektere over din egen identitet.

BESØGSINFO 

Her finder du vores aktuelle åbningstider, priser, andre relavante informationer ...

OM UDSTILLINGEN

Udstillingen bygger omkring mindretallets historie, identitet og kultur ...

OM OMBYGNINGEN

Rom blev heller ikke bygget på en dag - se billederne fra ombygningstiden ...