Skjold af støbejern med det slesvig-holstenske våben og kongekrone fra Borgerforeningen i Haderslev

Foreningen ”Deutsche Museen Nordschleswig”

Foreningen “Deutsche Museen Nordschleswig“ er som museets bærende institution ansvarlig for den ydre ramme, medens den indholdsmæssige udformning er den videnskabelige museumsleders ansvarsområde. Museets drift ligger i øvrigt i hænderne på en kreds af frivillige medarbejdere. Alle interesserede inviteres til at understøtte museets arbejde gennem et medlemskab af museumsforeningen.

Æresmedlemmer:

Gerhard Schmidt (1932-2008), museumsforeningens mangeårige formand

Dr. Günter Weitling, museets grundlægger og første leder

Andreas Jochens, bestyrelsesmedlem og langvarigt frivillig medarbejder på museet

Immo Doege, museumsforenigens formand og leder af Deutsches Schulmuseum Nordschleswig

 Bankforbindelser:

Aabenraa KreditbankA/S, DK6200 Aabenraa.

Reg. Nr. 7930,

Konto: Deutsches Museum Nordschleswig Nr. 1036004.

Deutsch

Museet

Museumsforeningen

Samarbejdsaftale

Udstillingen

Huset

Skrivebordet

Postørnen

Frimærke

Særudstilling

Sådan finder De os

Service for børn og voksne

Impressum/Links

Home / til start