Deutsch

Museet

Museumsforeningen

Samarbejdsaftale

Udstillingen

Huset

Skrivebordet

Postørnen

Frimærke

Særudstilling

Sådan finder De os

Service for børn og voksne

Impressum/Links

Home / til start

Samarbejdsaftale mellem

Museum Sønderjylland og Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig


Det dansk-tyske aspekt i historie og kulturhistorie, herunder forholdet mellem flertal og mindretal, indgår som et centralt arbejdsområde for Museum Sønderjylland. Det er derfor væsentligt for Museum Sønderjylland, at forskning, indsamling, registrering, bevaring og formidling koordineres i fællesskab mellem Museum Sønderjylland og de nationale mindretals museer, arkiver og historiske organisationer.


Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig driver den tyske folkegruppes museer, Deutsches Museum Nordschleswig og Deutsches Schulmuseum Nordschleswig. Museerne har tilknyttet museumsfaglige medarbejdere, og ville – såfremt også Historische Forschungsstelle i Aabenraa/ Apenrade på et tidspunkt tiltrådte aftalen – opnå et fagligt niveau, der svarer til de krav, som indtil nu har været stillet i forbindelse med en statsanerkendelse efter museumslovens § 15.


Med denne aftale har Museum Sønderjylland derfor besluttet, at Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig – samtidig med, at de to museer fortsat er associerede til Museum Sønderjylland – får status som særlig samarbejdspartner for Museum Sønderjylland fra 1.1.2009.


Konkrete samarbejdspunkter

Museum Sønderjylland og Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig har som følge heraf besluttet at udbygge samarbejdet inden for følgende arbejdsområder:


Gensidigt samarbejde om forskning – specielt med Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, bl.a. samarbejde om udarbejdelse af arbejdsplaner og konkrete forskningsprojekter. Af konkrete samarbejdspunkter kan nævnes: Projekt ”Mindretalsliv/ Minderheitenleben”, den kommende arbejdsplanlægning 2009-13, skolehistorie og skolebygninger, tysk kulturarv i Nordslesvig, erindringssteder mv.

  1. Gensidigt samarbejde om indsamling, som koordineres ud fra en fælles interesse i, at den tyske folkegruppes historie og kultur samles og formidles på de to tyske museer, men tillige formidles dækkende i relation til grænselandets øvrige historie i Museum Sønderjylland, især de permanente udstillinger på Sønderborg Slot.

  2. Gensidigt samarbejde om registrering, hvor Museum Sønderjylland hjælper de tyske museer med råd og vejledning til at kunne publicere de dele af museernes samlinger, der af Museum Sønderjylland skønnes at svare til kravene til statsanerkendte museers indsamlingspolitik.

  3. Gensidigt samarbejde om udstillinger og publicering, bl.a. i forbindelse med 90-årsdagen for folkeafstemningerne 1920, hvor museet vil arbejde for en dansk/tysk genudgivelse af Inge Adriansen & Immo Doege: ”Dansk eller tysk? Billeder af national selvforståelse i 1920”.

  4. Gensidig information og hjælp til markedsføring, bl.a. i form af sikring af gensidige links fra hjemmesider, udveksling af plakater og tryksager samt gensidig omtale i museernes øvrige informationsmateriale, når dette er relevant.

  5. Gensidigt samarbejde om konservering, hvor Museum Sønderjylland - Konserveringsværkstedet vil kunne bistå med rådgivning og hjælp, afhængigt af opgavens omfang og prioritet. Større konserveringsopgaver vil kunne løses af konserveringsafdelingen til aftalt pris.

  6. Desuden har Deutsches Schulmuseum en observatørpost i bestyrelsen for Sønderjysk Skolemuseum (driftsaftale med Museum Sønderjylland) og deltager i koordineringen af det skolehistoriske arbejde mellem de to museer og Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

  7. Endelig har Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig fra 1.1.2009 oprettet et videnskabeligt repræsentantskab, Wissenschaftlicher Beirat, hvortil er udpeget en repræsentant fra Museum Sønderjylland.

Samarbejde på længere sigt

Da det ikke er sandsynligt, at Kulturministeriet på nuværende tidspunkt vil fremme en selvstændig statsanerkendelse inden for Museum Sønderjyllands virkeområde, mener parterne, at der bør arbejdes for en særlig kulturaftale om samarbejde mellem Museum Sønderjylland, Trägerverein Deutsche Museen Nordschleswig og Sydslesvigsk Forening - Danevirke Museum.


Denne aftale kan enten indgås som en del af en dansk-tysk kulturaftale på nationalt plan eller som en særlig forpligtelse for Museum Sønderjylland til at løfte ansvaret for mindretallenes historie og kulturhistorie i grænselandet, støttet gennem en aftale med det danske Kulturministerium.For Museum Sønderjylland For Trägerverein Deutsche Museen

Nordschleswig


Jens Møller, Barbara Meyer,

Formand Vorsitzende